פרטים

חֶברָה
שם חברה/שם עסקים (שם החוקי המלא של הישות): Tiltan Sfarim Ltd
Reg.Code: 516612694
מדינת המרשם: ישראל
מספר זיהוי משלם המסים: 516612694
משרד רשום: apt. 41, 6, ראול וולנברג, רחובוט, ישראל
תיאור הפעילות העסקית של החברה: מוכר ספרים והוצאת הוצאת

מנכ"ל: אליסה אלפרוביץ ', אזרחות ישראל
מוֹעִיל: הבעלים אלכסנדר אלפרוביץ ', אזרחות ישראל (100%)

פרטי בנק
שם הבנק: בנק הפואלים
כתובת בנק: B.M., שדרות רוטשילד, 50, ישראל
מספר חשבון: 519648

לחוטים בינלאומיים:
קבלת פרטי בנק / סוויפט / קוד BIC: Poalilit
שם הבנק: בנק הפואלים
כתובת בנק: B.M., שדרות רוטשילד, 50, ישראל
מוטב / IBAN / מספר חשבון: IL510126150000000519648
שם מוטב: Tiltan Sfarim Ltd
כתובת הנהנה: 41, 6, ראול וולנברג, רחובוט, ישראל

מספר טלפון: 03-375128
אימייל: info@clever-publishing.co.il