תנאי שימוש

הסכם משתמש על התנאים למתן שירותים בחנות המקוונת טילטן

 

תשומת הלב! המשתמש מבצע כל פעולות שמטרתן לקבל את השירותים הניתנים על ידי הסכם משתמש זה ו/או קבלת הסחורה, ומאשר ומסכים כי התנאים של הסכם משתמש זה והשירותים שניתנו להם נקראים, הוא מבין והמשתמש מסכים איתם לחלוטין.

בעזרת הפעולות הנ"ל, המשתמש מקבל הסכם משתמש זה ומקבל את תנאיו במלואם ללא הגבלות.

 

התנאים והמושגים המשמשים בהסכם משתמש זה

 

טילטן/טילטן - ישות חוקית הרשומה באופן שנקבע - טילטן Sfarim בע"מ, מזהה חברה - 516612694.

הרשאה - זיהוי המשתמש באתר על ידי הזנת אישור קוד ההרשאה האישית בתחום ההרשאה.

אֲמָנָה - יחסים בין טילטן למשתמש לרכוש סחורות בתנאי הסכם זה הנובעים מרגע האישור לסדר טילטן.

להזמין - יישום המשתמש לרכישת סחורות מקטלוג Tiltan, שנמשך דרך טופס אלקטרוני באתר (להלן "סל") על ידי המשתמש עצמו ו/או בטלפון דרך שירות מפעיל טילטן. אישור עובדת ביצוע ההזמנה הוא להקצות לו מספר זיהוי ייחודי.

חנות מקוונת -אתר אינטרנט (משאב אינטרנט, אתר) הממוקם באינטרנט בכתובת: https://clever-publing.co.il/, שייך לטילטן ודרך רישום המשתמשים של טילטן, ומספק להם שירותים למכירת טובין וקשורים שירותי שירותים.

קוד אימות - חשבון המשתמש והמזהה הייחודי האישי שלו באתר, שהוא גישה לחשבון האישי.

עיבוד נתונים אישיים - כל פעולה (פעולה) או קבוצה של פעולות (פעולות) המבוצעות באמצעות כלי אוטומציה או ללא שימוש באמצעים כאלה עם נתונים אישיים, כולל איסוף, תיעוד, שיטתיות, הצטברות, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), מיצוי, שימוש , העברה (הפצה, הוראה, גישה), דפרסונליזציה, חסימה, מחיקה, הרס נתונים אישיים.

מידע אישי - כל מידע הקשור באופן ישיר או עקיף למשתמש (כולל שם המשפחה, שם פרטי, שם אמצע, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון קשר, כתובת דוא"ל) המסופק מרצון ומודע על ידי המשתמש בעת ההרשמה, בעת ביצוע הזמנה האתר, בעת הצבת מנויי משתמש לפרסום ומוצרי מידע, והחוזה הדרוש למילוי הטילטן, לפיה המשתמש הרשום הוא המוטב, כמו גם לגישה למשתמש לשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת וממלא את מטרת עיבוד נתונים אישיים.

מדיניות פרטיות - הוראות הסכם המשתמש המסדירות את חובותיו של טילטן לעבד נתונים אישיים של המשתמש. מדיניות הפרטיות ממוקמת בסעיף 8 להסכם משתמש זה.

מִשׁתַמֵשׁ -כל אדם (כולל נציג ישות חוקית) שרשם ו/או הוציא מרצון הזמנה/מנוי לשליחתו רשימת תפוצה פרסומית והמידע באתר וקבלת קוד הרשאה ייחודי לשימוש בשירותים מותאמים אישית של מקוון חנות, כמו גם ליישום קניות מקטלוג Tiltan באתר האינטרנט של החנות המקוונת.

הַרשָׁמָה הנוהל להזנת נתונים אישיים של המשתמש בטופס מיוחד באתר הנחוץ ליישום הסכם TILTAN, לפיו המשתמש הרשום הוא המוטב, כמו גם לגישה למשתמש לשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת.

חוזה הסכם) -הסכם משתמש אמיתי המסדיר את טילטן והמשתמש לאורך כל התקופה של אספקת השירותים וגישה למשתמש לשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת של טילטן.

נושא הנתונים האישיים - אדם שמשתמש באתר (להלן המשתמש), כולל כדי לסיים הסכם, צור הזמנה, קבלת דיוור פרסום ומידע שנרשם באתר.

מוצר -ספרים ומוצרי נייר מכתבים, משחקים וצעצועים, כמו גם מוצרים אחרים המוצגים לצורך מכירה באמצעות חנות מקוונת.

שירותים מערך שירותים הניתן על ידי הטילטן למשתמש באמצעות חנות מקוונת הקשורה לרכישה על ידי המשתמש ומסירת טילטן על ידי הכוחות או הצדדים השלישיים שנמשכים על ידו על מנת למלא את תנאי הסכם זה.

חֶשְׁבּוֹן - קבוצה ייחודית של תווים, הכוללת כניסה וסיסמא ייחודיים דרכם מתבצעת הרשאה. במקביל, למשתמש יש את הזכות לבצע את כל הפעולות בחנות המקוונת, כולל סדר סחורות ושירותים אחרים, רק לאחר הרשאה תחת חשבונו.

 

 1. הוראות כלליות

1.1. TILTAN מספקת למשתמש את השירותים והשירותים של חנות מקוונת בתנאים המפורטים בהסכם זה.

1.2. השימוש בשירותי חנות מקוונת, כמו גם כל היחסים בין המשתמש לטילטן הקשורים לשימוש בשירותי חנות מקוונת, מוסדרים על ידי הסכם זה.

1.3. באמצעות כל אחד מהשירותים של חנות מקוונת או ניצול כל אחת מהאפשרויות הפונקציונליות שלה, המשתמש מביע את הסכמתו ללא תנאי עם כל תנאי הסכם זה וכל שאר התנאים המפורטים בדפי החנות המקוונת, מתחייב לצפות בהם , ואם אתה לא מסכים עם אחד מהתנאים, כדי לסיים אותם מייד באמצעות שירותים ושירותים ולעזוב את החנות המקוונת.

1.4. המשתמש מתבשר כי הסכם זה חל על כל השירותים הנוכחיים של החנות המקוונת, כמו גם על כל פיתוח ו/או הוספת שירותים חדשים.

1.5. המשתמש מכיר ומסכים כי לא ניתן להבין שום דבר בהסכם כקביעת יחסי סוכנות בין המשתמש לטילטן, יחסי השותפות (פעילות משותפת), יחסי שכירה אישיים או יחסים אחרים המסופקים ישירות על ידי הסכם זה. הסכם זה מוסדר על ידי חקיקת מדינת ישראל.

1.6. המשתמש מסכים כי כל המחלוקות האפשריות לגבי הסכם זה ויחסים בין המשתמש לטילטן ייפתרו על פי החוק הישראלי.

1.7. המשתמש מסכים כי הכרת בית המשפט בכל הוראה של ההסכם לא תקף או לא להיאלץ לבצע אינה כרוכה בתאריך או חוסר הבנה של הוראות אחרות בהסכם.

1.8. חוסר מעש מצד טילטן במקרה של הפרה של הוראות הסכם זה אינו מונע מטיילאן את הזכות לנקוט בפעולות מתאימות להגנה על האינטרסים שלו אחר כך, וגם אין פירושו סירובו של טילטן מזכויותיו במקרה של כך או הפרות דומות.

1.9. טילטאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסכם זה ללא כל הודעה מיוחדת. הגרסה החדשה של ההסכם תיכנס לתוקף מרגע שהיא פורסמה במשאב האינטרנט, אלא אם כן נמסר אחרת על ידי הגרסה החדשה של ההסכם.

1.10. המשתמש מאשר את הסכמתו להוראות הסכם זה בשלב האחרון של ביצוע הזמנה באתר/ בשלב האחרון של הרישום באתר/ בעת הגשת בקשה למנוי לניוזלטר פרסום ומידע.

1.11. טילטן ממליץ לאנשים שלא הגיעו לגיל 18 להימנע מגישה לשירותים מותאמים אישית של חנות מקוונת. טילטן אינו אוסף בכוונה את המידע שהתקבל מקטינים, כולל נתונים אישיים של האחרונים, אינו משתמש ואינו מכוון את תוכן החנות המקוונת עבור קטינים. אחריות על פעולותיהם של קטינים, כולל רכישת סחורות מקטלוג טילטן באתר החנות המקוונת, טמונה עם נציגים משפטיים של קטינים.

 

 1. שירותי טילטן

2.1. Tiltan מוכרת סחורות דרך חנות מקוונת המפורסמת באתר המקוון https://clever-publing.co.il/ ושירותי שירותי טילטן קשורים.

2.2. טילטן מספק סחורות לפי השיטות שנקבעו בחלק 9 להסכם זה.

2.3. TILTAN מספקת גישה לשירותים מותאמים אישית של חנות מקוונת כדי לספק למשתמש את המידע המלא ביותר על המוצר, ליצור דירוגים וחוות דעת, להשתתף בתוכניות תחרותיות ומבצעים אחרים המוחזקים על ידי טילטן לסביבה המותאמת אישית של החנות המקוונת.

 

 1. רישום, הרשאה ואבטחה של החשבון

3.3. המשתמש אחראי לבטיחות חשבונו, כמו גם לכל מה שייעשה באמצעות שירותי Tiltan בהתאמה אישית תחת חשבון המשתמש.

3.4. המשתמש מסכים שרק המשתמש מבצע באופן עצמאי את ההשלמה הבטוחה של העבודה תחת קוד ההרשאה שלו (כפתור "פלט") בסוף כל הפעלה של עבודה עם שירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת ומתחייב כדי להבטיח את סודיות חשבונו.

3.5. המשתמש מאשר כי אין לו את הזכות להעביר את חשבונו לצדדים שלישיים, וגם אין לו את הזכות לקבל אותו מצדדים שלישיים.

3.6. המשתמש מסכים כי טילטן אינו נושא באחריות כלשהי לעסקאות בין המשתמש לצדדים שלישיים או בקשר לשימוש בשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת תחת החשבון.

3.7. המשתמש מסכים כי הוא מחויב להודיע ​​מייד לטילטן על כל מקרה של גישה בלתי מורשית לחשבון המשתמש ו/או לכל הפרת אבטחה דומה באתר האינטרנט של החנות המקוונת.

3.8. המשתמש מסכים כי טילטן שומרת לעצמה את הזכות למחוק את חשבון המשתמש אם המשתמש לא השתמש בגישה שלו לשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת במשך זמן רב. קביעת ההספקות של חוסר הפעילות של חשבון המשתמש בכל מקרה נותרת לפי שיקול דעתו של טילטן.

3.9. שירותי חנות מקוונים עשויים להכיל קישורים למשאבים אחרים. המשתמש מכיר ומסכים כי טילטן אינו נושא באחריות כלשהי לזמינות המשאבים הללו ולתוכן שלהם, כמו גם לכל השלכות הקשורות לשימוש בתוכן המשאבים הללו.

3.10. המשתמש מסכים כי טילטן אינו נושא באחריות כלשהי על הנתונים האישיים של המשתמש המסופק על ידיו למשאבים של צד שלישי ו/או צדדים שלישיים אחרים במקרה של מעבר אליהם מאתר האינטרנט של החנות המקוונת של טילטן.

3.11. המשתמש מאשר כי טילטן אינו אחראי לאובדן האפשרי ו/או הנזק לנתונים שעלולים להתרחש עקב הפרה של המשתמש בהוראות הסכם זה, כמו גם גישה שגויה ו/או שימוש בשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת.

 

 1. חובות משתמש

4.1. כדי לרכוש מוצר מקטלוג טילטן באתר האינטרנט של החנות המקוונת, כמו גם לגשת לשירותים מותאמים אישית של החנות המקוונת, המשתמש מסכים לספק מידע אמין ומלא על הנושאים המוצעים במהלך ההרשמה והכרחי למילוי התחייבויות על ידי Tiltan ביחס לסחורה שנרכש על ידי המשתמש ו /או הגישה שלו לשירותים מותאמים אישית של אתר החנות המקוונת. המשתמש גם מתחייב לשמור על מידע זה במצב הנוכחי.

4.2. אם המשתמש סיפק מידע שגוי, או שלטילטן יש סיבה רצינית להאמין כי המידע המסופק על ידיו אינו שלם ו/או אינו אמין, לטילטן יש את הזכות לחסום או למחוק את חשבון המשתמש ולסרב לו להשתמש בשירותיו.

4.3. המשתמש מסכים לא להשתמש בשירותי חנות מקוונת עבור:

4.3.1. טעינת תוכן, שהיא לא חוקית, מפרה כל זכויות של צדדים שלישיים; מקדם אלימות, אכזריות, שנאה ו/או אפליה על סימנים גזעיים, לאומיים, מיניים, דתיים, חברתיים ואחרים; מכיל מידע שווא ו/או עלבונות לאנשים ספציפיים, ארגונים, רשויות;

4.3.2. מבצעים לביצוע פעולות בלתי חוקיות, כמו גם סיוע לאנשים שפעולותיהם נועדו להפר מגבלות ואיסורים הפועלים בשטחה של מדינת ישראל;

4.3.3. הפרות של זכויות קטינים ו/או נזק להם בכל צורה שהיא;

4.3.4. הפרה של זכויות המיעוט;

4.3.5. להגיש לאדם אחר או לנציג הארגון ו/או לקהילות ללא זכויות מספיקות, כולל עובדי טילטן;

4.3.6. מטעה ביחס לנכסים ומאפיינים של כל סחורה מקטלוג טילטן באתר החנות המקוונת, השוואה שגויה של סחורות, כמו גם היווצרות גישה שלילית לאנשים המשתמשים בסחורות מסוימות, או גינוי של אנשים כאלה;

4.3.7. לטעינת תוכן, שלמשתמש אין את הזכות לעשות את ישראלי, נגיש על פי חקיקת המדינה או בהתאם לקשר חוזה כלשהו;

4.3.8. טעינת תוכן, המשפיעה על ו/או מכילה כל פטנט, שלט מסחר, סוד מסחרי, שם תאגידי, זכויות יוצרים וזכויות סמוכות, כמו גם זכויות אחרות לתוצאות הפעילות האינטלקטואלית השייכת או המשמשת כדין על ידי צדדים שלישיים;

4.3.9. טעינת מידע על פרסום ו/או ספאם אסור בדרך מיוחדת;

4.3.10. איסוף ועיבוד של נתונים אישיים, מידע על החיים הפרטיים של אנשים כלשהם;

4.3.11. הפרות של התפעול הרגיל של אתר האינטרנט של החנות המקוונת של טילטן;

4.3.12. הפרות של המשפט הישראלי או הבינלאומי.

4.4. המשתמש מסכים שלא להשתמש בשירותי אתר האינטרנט של החנות המקוונת של מילים נשמעות, תמונות מגונות ופוגעות, השוואה וביטויים, כולל ביחס למין, גזע, לאום, מקצוע, קטגוריה חברתית, גיל, שפת אנוש ואזרח , כמו גם ביחס לארגונים, רשויות, סמלי מדינה רשמיים (דגלים, סמלים, מזמורים), סמלים דתיים, מושאי מורשת תרבותית (אנדרטאות היסטוריה ותרבות).

4.5. המשתמש מכיר ומסכים כי לטילטן יש את הזכות (אך לא מחויבת) על פי שיקול דעתו לסרב למקם ו/או למחוק כל תוכן הקיים באמצעות שירותים מותאמים אישית של אתר החנות המקוונת.

 

 1. תמיכה במידע של המשתמש. שליחת המשתמש בהצעות פרסום.

5.1. משתמש זה נותן את הסכמתו מרצון להודיע ​​לו על כל פעולות טילטן הקשורות למתן שירותים, כולל מצב ביצוע ההזמנה, כמו גם אירועים אחרים מכל סוג שקשור לשירותים מותאמים אישית של אתר האינטרנט של החנות המקוונת.

5.2. משתמש זה נותן את הסכמתו מרצון להודיע ​​לו על ידי שליחת הודעה באמצעות דואר אלקטרוני המסופק בעת ההרשמה באתר, ו/או התראות SMS על מספר הטלפון הנייד שצוין.

5.3. המשתמש מסכים כי טילטן אינו נושא באחריות כלשהי לעיכובים, תקלות, משלוח שגוי או בטרם עת, הסרה או אי-בטיחות של כל התראות. במקביל, טילטן שומרת לעצמה את הזכות להגיש מחדש כל הודעה, אם היא לא מתקבלת על ידי המשתמש.

5.4. המשתמש מסכים כי מתאריכי המנוי לקבל עלון פרסום ומידע באתר, לטילטן יש את הזכות לשלוח את העלון שצוין לכתובת הדוא"ל/ מספר הטלפון שהוצג על ידי המשתמש. למשתמש יש את הזכות לסרב לקבל עלון פרסום ומידע בכל עת על ידי שליחת מכתב מתאים לכתובת הדוא"ל Tiltan info@clever-publishing.co.ilו TILTAN מתחייב להפסיק לשלוח עלון פרסום ומידע ממועד קבלת המכתב המתאים מהמשתמש.

 

 1. המשך רישום המשתמש

6.1. המשתמש מסכים כי טילטן שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למחוק את חשבון המשתמש, או לסיים את חשבונו ביחס לכל שירותים של החנות המקוונת אם המשתמש מפר את אחת מההוראות של הסכם זה.

 

 1. טילטן קניין רוחני

7.1. המשתמש מכיר ומסכים כי שירותי אתר האינטרנט של החנות המקוונת וכל התוכניות הקשורות אליהם מכילות מידע סודי השייך לטילטן, המוגן על ידי חוקי מדינת ישראל, כמו גם החוק הבינלאומי.

7.2. המשתמש מסכים כי התוכן המסופק על ידיו בתהליך השימוש בשירותים מותאמים אישית של אתר האינטרנט של החנות המקוונת שייך לטילטן, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים של האחרונים, כמו גם החוקים הרלוונטיים בתוקף בשטח של מדינת ישראל.

7.3. Tiltan מספקת למשתמש זכות בלתי ניתנת לתיאור להשתמש בכל השירותים המותאמים אישית של האתר של החנות המקוונת, בתנאי שלא המשתמש ולא אנשים אחרים עם סיוע מהמשתמש ישחקו, יעתקו או יעבדו אותם, כמו גם להשתמש בחלקים כלשהם של אותם למטרות אישיות או מסחריות.

 

 1. מדיניות פרטיות של טילטן

8.1. מווסתים תנאים למדיניות הפרטיות והקשר בין המשתמש לטילטן הקשורים לעיבוד נתונים אישיים: מעשי רגולציה הנוגעים להגנה על נתונים אישיים.

8.2. מטרת איסוף ועיבוד נתונים אישיים של משתמשים היא:

 • הבטחת עמידה בחקיקת מדינת ישראל;
 • מסקנה עם המשתמש בחוזה, ביצוע ויישום של זכויות וחובות של טילטאן הנובעות בתהליך מתן שירותים ומתן שירותים למשתמש;
 • מימוש זכויותיו של טילטן והאינטרסים הלגיטימיים על מנת לערוך סוגים של פעילויות המוקצות לאמנת טילטן ולמעשים מקומיים פנימיים אחרים;
 • שליחת מידע, התראות פרסום שאליהן הביע המשתמש את הסכמתו באתר;
 • הפעלת חשבון המשתמש;
 • ניתוח איכות שירותי הטילטן הניתנים ושיפור באיכות שירות הלקוחות;
 • שיקול תביעות לקוחות, מתן תשובות לשאלות או החלטות של לקוחות בבקשות הקשורות לסחורות ושירותים של טילטן;
 • למטרות משפטיות אחרות.

8.3. מדיניות הפרטיות חלה על נתונים אישיים שקיבלה טילטן או יכולה לקבל מהמשתמש בעת הרשמה (יצירת חשבון) ו/או ביצוע הזמנה באתר האינטרנט של החנות המקוונת, כמו גם בבקשת מנוי למשתמש לקבלת פרסום ורשימת תפוצה של מידע, והכרחית למילוי ההתחייבויות הדרושות על ידי טילטן ביחס לסחורה שרכש ו/או גישה לשירותי אתרים בהתאמה אישית.

8.4. עקרונות עיבוד נתונים אישיים

8.4.1. עיבוד הנתונים האישיים מתבצע על בסיס משפטי והוגן;

8.4.2. עיבוד הנתונים האישיים מוגבל להשגת יעדים ספציפיים, שנקבעו מראש ומשפטיים. אסור לעבד נתונים אישיים שאינם תואמים את היעדים של איסוף נתונים אישיים;

8.4.3. רק נתונים אישיים העומדים ביעדי העיבוד שלהם כפופים לעיבוד;

8.4.4. אחסון נתונים אישיים מתבצע בצורה המאפשרת לך לקבוע את נושא הנתונים האישיים אינו מזמן מכך מחייב מטרת עיבוד נתונים אישיים, אם חיי המדף של נתונים אישיים לא נקבעים על ידי החוק, ההסכם החלק שלו, המוטב או הערבה לפיו נושא הנתונים האישיים. הנתונים האישיים המעובדים נהרסים או מתחזקים עם השגת יעדי עיבוד או במקרה של אובדן צורך להשיג יעדים אלה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי החוק.

8.5. המשתמש בהווה מסכים כי השימוש בשירותים מותאמים אישית של אתר האינטרנט של החנות המקוונת פירושו הסכמה ללא תנאי של המשתמש עם מדיניות הסודיות ותנאי העיבוד של נתונים אישיים המצוינים ב- IT. במקרה של אי הסכמה עם כל תנאי למדיניות סודיות, המשתמש מחויב להפסיק מייד להשתמש בשירותים ולעזוב את האתר.

8.6. המשתמש מכיר בכך שהסכמה לעיבוד נתונים אישיים שניתנו על ידי משתמש טילטן חלה על כל האנשים הקשורים לטילטן.

8.7. נתונים אישיים של המשתמש שטילטן אוסף ותהליכים:

8.7.1. נתונים אישיים חובה שהמשתמש מספק את עצמו מרצון ומודע במודע בעת רושם חשבון ו/או מבצע הזמנה באתר, ומנפיק מנוי לפרסום ומוצרי מידע, הנחוצים בעיקר למילוי ההתחייבויות על ידי טילטן ביחס לסחורה שנרכשה על ידי המשתמש, כגון:

 • שם המלא של המשתמש הרשום;
 • טלפון ליצירת קשר למשתמש;
 • צור קשר עם משתמש הדואר האלקטרוני;
 • כתובת למסירת סחורות.

8.7.2. נתונים אישיים אופציונליים שהמשתמש מספק את עצמו מרצון ומודע לפי שיקול דעתו, למשל גיל, מין, מעמד חברתי וכו ', בעת רישום חשבון באתר האינטרנט של החנות המקוונת או לאחר מכן בעת ​​שימוש בשירותים המותאמים אישית של אתר.

8.7.3. נתונים לא אישיים שהושגו באופן אוטומטי על ידי המשתמש בכל דף באתר, באמצעות תוכנת המכשיר של המשתמש: כתובת IP, מידע מעוגיות, מידע על הדפדפן (או תוכנית אחרת איתה מתבצעת גישה לשירותי האתר), זמן גישה, כתובת של הדף המבוקש.

מידע שנאסף באמצעות עוגיות אינו מאפשר לך לזהות באופן חד משמעי משתמשי אתרים.

טילטן יכול לעבד עוגיות בכוחות עצמם או במעורבות של שירותי _________________, אך לא להגביל אותם, למטרות המפורטות בהסכם זה.

אם משתמשי האתר מעדיפים לא לקבל עוגיות בעת הצגת האתר, הם יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כדי לא לקבל קבצים כאלה, או כך שהדפדפן מזהיר את המשתמשים לפני שהם מקבלים עוגיות או לחסום אותם.

8.7.4. TILTAN אינו בודק את הדיוק של נתונים אישיים המסופקים על ידי המשתמש ואינו שולט ברלוונטיות שלהם. עם זאת, טילטן ממשיך מהעובדה שהמשתמש מספק נתונים אישיים אמינים ומספיקים בנושאים המוצעים בצורה של רישום החשבון ותומך במידע זה במצב הנוכחי. המשתמש נושא באופן אישי את כל האחריות לתוצאות של מתן נתונים אישיים לא מדויקים או לא חוקיים.

8.7.5. TILTAN אוסף ומעבד רק את הנתונים האישיים הנחוצים למשתמש להשתמש בשירותי אתרים מותאמים אישית ו/או רכישת הסחורה מקטלוג TILTAN באתר, קבלת דיוור פרסום ומידע, כלומר עבור: עבור:

 • אימוץ, עיבוד ומסירת הזמנת המשתמש;
 • עיבוד וקבלה מהמשתמש בתשלומים;
 • מידע על המשתמש על מצב ההזמנה באמצעות התראות אלקטרוניות ו- SMS;
 • שיפור איכות הטילטן ושירותים קשורים;
 • לספק למשתמש תמיכה אפקטיבית של לקוחות;
 • לספק למשתמש שירותי אתרים מותאמים אישית;
 • תחומי מידע הקשורים למשתמש בשירותי אתרים מותאמים אישית;
 • שיפור עבודת השירותים של חנות מקוונת, נוחות השימוש בהם, כמו גם לפיתוח חדשים, על ידי קבלת ביקורות משתמשים על השירותים הנוכחיים של חנות מקוונת;
 • ליידע את המשתמש על האמצעים המוחזקים על ידי טילטן ושיתופים (יישום עלוני פרסום ומידע של טילטאן);
 • ניהול מחקרים סטטיסטיים ואחרים המבוססים על נתונים דיסונאליים.

8.8. ביחס לנתונים האישיים של המשתמש, סודיותם נותרה, למעט במקרים של אספקת מרצון על ידי המשתמש במידע אודות עצמו לגישה כללית למעגל אנשים בלתי מוגבל.

8.9. Tiltan מגן על הנתונים האישיים של המשתמש בהתאם לדרישות להגנה על מידע מסוג זה, ואחראי לשימוש בשיטות בטוחות להגנה על מידע כזה.

8.10. כדי להגן על הנתונים האישיים של המשתמש, כדי להבטיח את השימוש הנכון שלהם ולמנוע גישה בלתי מורשית ו/או אקראית אליהם, טילטן מיישם את האמצעים החוקיים, הארגוניים והטכניים הנחוצים ומספיקים שנקבעו על ידי החקיקה הנוכחית של המדינה הישראלית.

8.11. לטילטן יש את הזכות להפקיד את עיבוד הנתונים האישיים של אזרחים לצדדים שלישיים, על בסיס חוזים שהסתיימו אצל אנשים אלה. אנשים המבצעים נתונים אישיים מטעם טילטן חייבים לעמוד בעקרונות וכללי העיבוד וההגנה על נתונים אישיים שנמסרו על פי החוק. המשתמש בהווה מבטא את ההסכמה עם הטילטן הנכון כדי להורות לעיבוד הנתונים האישיים שלהם לצדדים שלישיים.

8.12. למשתמש יש את הזכות בכל עת לשנות (עדכון, תוסף) את הנתונים האישיים המסופקים על ידיו, תוך שימוש בפונקציה של עריכת נתונים אישיים בסעיף המידע האישי.

8.13. המשתמש יכול בכל עת לדרוש את הסרת הנתונים האישיים המסופקים על ידיו על ידי פנייה לדואר info@clever-publishing.co.il.

אם הסכמת ההסכמה לעיבוד נתונים אישיים מהנושא, טילטן מפסיק את עיבודם או מבטיח סיום עיבוד כזה (אם עיבוד הנתונים האישיים מתבצע על ידי אדם אחר הפועל מטעם טילטן), ואם אישי נתונים אינם נדרשים עוד לצורך עיבוד נתונים אישיים, הורסים נתונים אישיים או מבטיחים את הרסו (אם עיבוד הנתונים האישיים מתבצע על ידי אדם אחר הפועל מטעם טילטן) בפרק זמן שלא יעלה על שלושים יום ממועד של קבלת סקירה זו, אלא אם כן נמסר אחרת על ידי ההסכם, שהצד שלה הוא נושא הנתונים האישיים, אחרת ההסכם בין טילטן לנושא הנתונים האישיים או אם טילטן אינו זכאי לעבד נתונים אישיים ללא הסכמת הנושא של נתונים אישיים מטעמים שנמסרו על ידי החקיקה הנוכחית של המדינה הישראלית.

8.14. המשתמש מאשר את הסכמתו מרצונו המלאה לעיבוד טילטאן מהנתונים האישיים שלו בהתאם לתנאי מדיניות הסודיות על ידי לחיצה על "אישור הזמנה"/הזנת כתובת הדוא"ל לצורך הנפקת מנוי לרשימת תפוצה של פרסום ודואר מידע.

8.15. ההסכמה של המשתמש לעיבוד נתונים אישיים תקפה עד שתושג עיבוד עיבוד הנתונים האישיים או עד שהמשתמש בהסכמה לעיבודם.

8.16. המשתמש יכול לשלוח את כל השאלות לגבי עיבוד נתונים אישיים לשירות התמיכה בכתובת info@clever-publishing.co.il.

8.17. TILTAN מחסן נתונים אישיים בצורה המאפשרת לך לקבוע את נושא הנתונים האישיים אינה מזמן מכך שמטרת עיבוד נתונים אישיים דורשת, אם תקופת האחסון של הנתונים האישיים לא נקבעת על ידי החקיקה הנוכחית של מדינת ישראל, ההסכם, שהצד שלו הוא המשתמש.

אחסון נתונים אישיים המתקבלים על חומר (נייר) מדיה מתבצעת בשיטת TILTAN המאפשרת אי הכללה של גישה בלתי מורשית לנתונים אישיים, כולל שימוש בארונות מנעול מתכת, שולחנות נעולים, בטוחים.

בעת איסוף נתונים אישיים, כולל דרך האינטרנט, Tiltan מספקת הקלטה, שיטתיות, הצטברות, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), מחלץ נתונים אישיים של משתמשים באמצעות מסדי נתונים הממוקמים במדינת ישראל. Tiltan שומרת לעצמה את הזכות לבצע העברה צולבת גבולות של עותקים של נתונים אישיים על מנת למלא התחייבויות על עסקאות שהסתיימו עם המשתמש בנתונים אישיים. העברה חוצה גבולות של נתונים אישיים מתבצעת על ידי טילטן בשטחן של מדינות זרות, המהוות צד לאמנת המועצה האירופית להגנה על אנשים עם עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים, כמו גם מדינות זרות אחרות המספקות הגנה נאותה לזכויות של נושאי נתונים אישיים, כולל ארצות הברית.

8.18. לנושאי נתונים אישיים יש את הזכות:

 • קבל מידע על עיבוד הנתונים האישיים שלו, למעט תיקים שנקבעו על ידי חוקים. מידע מסופק לנושא המידע האישי של טילטן בצורה נגישה, ואסור להם להכיל נתונים אישיים הקשורים לנושאים אישיים אחרים, אלא אם כן יש עילה חוקית לחשיפת נתונים אישיים כאלה. רשימת המידע והנוהל לקבלה נקבעת על פי החוק;
 • כדי לדרוש מטילטן כדי להבהיר את הנתונים האישיים שלו, את חסימתם או הרסם אם הנתונים האישיים אינם שלמים, מיושנים, לא מדויקים, שהושגו באופן בלתי חוקי או לא נחוצים למטרת העיבוד המוצהרת, כמו גם לנקוט בצעדים שנמסרו על פי חוק להגנה על זכויותיהם;
 • לבדיקת הסכמה לעיבוד נתונים אישיים;
 • פנה לגוף המורשה להגנה על זכויות נושאי המידע האישי או בפעולות שלא כדין או בחוסר מעש של טילטן בעיבוד המידע האישי שלו;
 • למימוש זכויות אחרות הקבועות על ידי חקיקת מדינת ישראל.

8.19. לנושא הנתונים האישיים יש את הזכות לקבל את המידע הבא בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלו:

 • אישור לעובדת עיבוד הנתונים האישיים Tiltan;
 • עילה ויעדים משפטיים של עיבוד נתונים אישיים טילטן;
 • שמו ומיקומו של טילטן, מידע על האנשים (למעט עובדי טילטן) שיש להם גישה לנתונים אישיים או שניתן לחשוף על ידי נתונים אישיים על בסיס הסכם טילטן או על בסיס חקיקה;
 • נתונים אישיים מעובדים הקשורים לנושא המקביל לנתונים אישיים, מקור קבלתם, אלא אם כן נקבע על ידי החוק על פי החוק;
 • תנאי עיבוד נתונים אישיים, כולל תזמון האחסון שלהם;
 • שם או שם משפחה, שם, פטרונימי של מי שמעבד נתונים אישיים מטעם טילטן, אם העיבוד מופקד או מופקדים על אדם כזה;
 • מידע אחר שנמסר על ידי החוק.

 

 1. יישום טובין למשתמשים

9.1. תנאים כלליים למכירת טובין למשתמשים

9.1.1. כדי לבצע רכישה מקטלוג Tiltan באתר האינטרנט של החנות המקוונת, המשתמש מתחייב:

9.1.1.1. לרשום חשבון באתר החנות המקוונת;

9.1.1.2. לספק נתונים אישיים ממשיים ומספיקים, שניתנו בצורה של רישום חשבון;

9.1.1.3. ציין את כתובת המסירה הנכונה ואת פרטי הקשר שישמשו לתקשורת במסירת ההזמנה.

9.1.2. המשתמש מסכים כי במקרה של כל נתונים המסופקים על ידיו, המשתמש מתחייב להודיע ​​מייד על המכתב המתאים לשירות התמיכה לתמיכה בכך.info@clever-publishing.co.il.

9.1.3. המשתמש מסכים כי במקרה של אי -מילוי ו/או ביצועים לא נכונים של חובות טילטאן למכירה ו/או מסירת סחורות בקשר למתן נתונים לא מדויקים ו/או לא חוקיים אודות עצמו, כמו גם אי מילוי התנאים בהסכם זה, טילטן אינו אחראי.

9.1.4. המשתמש מודה כי טילטן עושה מאמצים מספקים כך שהמראה, האריזה והמאפיינים של הסחורה יתאימו לתיאורים שניתנו בקטלוג טילטן באתר האינטרנט של החנות המקוונת. יחד עם זאת, טילטן מביא לידיעת המשתמש כי המראה, האריזה והמאפיינים בפועל של הסחורה עשויים להיות שונים מתיאורים אלה במקרה של מוצרי מגוון, כמו גם במקרה של תיקונים לסחורה ישירות על ידי יַצרָן.

9.1.5. המוצר שהוצג בקטלוג טילטן באתר האינטרנט של החנות המקוונת עומד במלואו בדרישות החקיקה של מדינת ישראל.

9.1.6. המשתמש מתבשר כי ניתן לשנות את מחירם וזמינותם של סחורות בטילטן באתר האינטרנט של החנות המקוונת בכל עת, מסביב לשעון ללא הודעה מוקדמת על כך ומצוינים במצב האישי וכרטיס מוצר מפורט המוצג ב- Tiltan קטלוג באתר של החנות המקוונת.

9.1.7. המשתמש מתבשר כי המוצר והכמות הנדרשת שלו שמורים על ידי המשתמש רק לאחר עיבוד הזמנת המשתמש על ידי מחלקת ההפעלה תוך יום עבודה (אחד).

המשתמש גם מסכים כי במקרה של עריכת סדר ההזמנה שלפניו לפני עיבודו, מחיר הסחורה, כמו גם זמינות הסחורה בטילטן, עשויים להשתנות, כפי שנקבע על ידי הסכם זה. בעריכה במקרה זה, מובן שיש להוסיף/להסיר את המשתמש של הסחורה לפי הסדר במערכת האתר ושינוי לאחר מכן במצב ההזמנה במערכת האתר.

9.1.8. המשתמש מודיע כי שינויים בסדר ההזמנה לפני העיבוד מועודדים על ידי המשתמש בטלפון או בדואר אלקטרוני.

9.1.9. המשתמש מסכים שאם אי אפשר ליצור איתו קשר תוך 3 (שלושה) ימים קלנדריים, בהתחשב במועד מיקום ההזמנה, לצורך אישורו, צו זה יבוטל.

9.1.10. כל השינויים במעמד ההזמנה מוצגים בהיסטוריה של הזמנות בחשבון האישי.

9.1.11. כל המידע על הסחורה שרכש המשתמש מקטלוג Tiltan מוצג בהיסטוריה של הזמנות בחשבון האישי.

9.1.12. טילטן מקבל תשלום עבור סחורות בשקלים בהתאם לחקיקה הנוכחית של מדינת ישראל. בבחירת טופס תשלום שאינו קשיח, מעטפות מטבע הן אוטומטית.

9.1.13. כל הנושאים הקשורים לרכישת סחורות מקטלוג Tiltan באתר האינטרנט של החנות המקוונת יכולים לשלוח לשירות התמיכה של טילטן לשירות התמיכהinfo@clever-publishing.co.il.

9.2. תנאים לרכישת סחורות על ידי משתמשים

9.2.1. אתה יכול לרכוש מוצר ב- Tiltan על ידי תשלום אותו עם כרטיס בנק.

9.2.2. ההווה שאתה מסכים ששיטת התשלום שבחרת אינה נתונה להשתנות באופן חד צדדי מרגע שההזמנה ממוקמת באתר.

9.2.3. זהו ההווה שאתה מסכים כי אישור ההזמנה ששילם כרטיס בנק מתרחש רק לאחר אישור כתיבת הכספים בחשבון תשלום ההזמנה.

9.2.4. לאחר שילמת עבור הסחורה, מסופקים לך עם החשבון (חשבונית מס).

9.2.5. ההווה שאתה מאשר את הסכמתך עם כל התנאים לתשלום הסחורה המפורטת בסעיף "משלוח ותשלום".

9.3. מסירת סחורות למשתמשים

9.3.1. טילטן מספק סחורות לפי השיטות שצוינו במיקום ההזמנה.

9.3.2. למשתמש יש את הזכות לבחור כל שיטת אספקה ​​הנוחה עבורו בהתאם לתנאי המסירה לאזור/ארצו או על סמך העדפותיו.

9.3.3. המשתמש מסכים שאם אי אפשר להעביר אליו את הסחורה באמצעות אשמתו, כולל ההפרה של המשתמש בתקופה בה הוא היה מחויב להרים את הסחורה, טילטן ייחשב כסירוב של משתמש מהסחורה. במקביל, הסחורה מוחזרת לטילטן, וההזמנה נחשבת לבוטלה.

9.3.4. במקרה של סירוב המשתמש לסחורה, כמו גם בהיעדר סחורות שהוזמן על ידי המשתמש, התשלום המוקדם שהועבר על ידי טילטן עבור הסחורה, למעט טילטן למסירת הסחורה, יוחזר לחשבונו בהתאם לשיטת התשלום, לפיה נערכה התשלום מראש.

9.3.5. כל המידע על העיתוי והתנאים של מסירת טובין מוגדר בסעיף "משלוח ותשלום".

9.3.6. ניתן לשלוח את כל הנושאים הקשורים לתנאים וההגבלות של מסירת טובין לשירות התמיכה בטלפון 03-3751285 או שלח מכתב לכתובת הדוא"ל שלנוinfo@clever-publishing.co.il.

9.4. תנאים והגבלות של משלוח סחורות

9.4.1. זמן המסירה של הסחורה על ידי שירות משלוחי טילטן, שצוין בסעיף המסירה והתשלום, מעיד. טילטאן תעשה את כל המאמץ לעמוד בזמן המסירה המפורט באתר, עם זאת, עיכובים במסירה אפשריים בגלל נסיבות בלתי צפויות שהתרחשו לא באמצעות אשמת טילטן.

9.4.2. עם קבלת ההזמנה, המשתמש מחויב לבדוק את המבחר, הכמות, האיכות והעלות של כל הסחורות הכלולות בהזמנה. המשתמש בהווה מסכים כי קבלת ההזמנה, הוא (או נציגו) מאשר את הביצוע הראוי של הסכם טילטן בנוגע להגדרת הזמנת המשתמש ואין לו תלונות על מסירתו.

9.5. החזר והחלפת סחורות

9.5.1. חילופי טובין אפשרי רק במקרה של נישואין לייצור (טיפוגרפיה). המשתמש אינו רשאי להחליף סחורות באיכות טובה.

9.5.2. למשתמש יש את הזכות להחזיר את הסחורה באיכות נכונה שנרכשת בצורה מרוחקת תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד הרכישה. נשמרים החזרת סחורות באיכות טובה אם הצגתו, נכסי הצרכנים, כמו גם מסמך המאשר את העובדה והתנאים לרכישת הסחורה שצוינה. טילטן מחזיר את ערך הסחורה למשתמש, למעט הוצאות טילטן למסירה מצרכן הסחורה שהוחזרו.

כדי ליישם את החזר או להחלפה של סחורות באיכות לא מספקת, המשתמש צריך לשלוח את הערעור המתאים לשירות התמיכה של לקוח Tiltan לכתובתinfo@clever-publishing.co.ilו שיקול הבקשה נעשה על ידי טילטן תוך 5 (חמישה) ימים קלנדריים ממועד קבלתו.

9.5.3. במקרה של מוצר בסדר טובין שאינם תואמים את המבחר המסודר (מחדש), למשתמש יש את הזכות לסרב למוצר זה בעת העברת ההזמנה והחלפת הביקוש לסחורות במבחר המסופק על ידי הזמנה, או החזרת הכספים בתשלום עבור הסחורה הבלתי ניתנת לתיאור.

9.5.3.1. הסחורה שהועברה למשתמש בניגוד למצב המבחר כפופים לטילטן. אם המשתמש מקבל מוצר זה, ל- Tiltan יש את הזכות לדרוש מהמשתמש את תשלום המוצר הזה במחיר שנקבע על ידי טילטן עבור מוצר נתון באתר בעת העברת הסחורה (כולל בבית המשפט). אם הסחורה המועברת בפועל נעדרת במגוון טילטאן, המוצגת באתר בעת העברת הסחורה, מוצר זה משולם במחיר שהוסכם עם טילטן.

9.5.4. בעת העברת ההזמנה, המשתמש מחויב לבדוק את כמות הסחורה בהזמנה. אם בעת העברת ההזמנה על ידי המשתמש, פערים מתגלים במספר הסחורות בסדר, המשתמש מחויב לערוך מעשה של אי התאמה בכמות בנוכחות נציג טילטן או נציג שירות המסירה.

9.5.4.1. אם טילטן מסר כמות קטנה יותר של סחורות למשתמש מאשר ההזמנה (לא -מצוין), למשתמש יש את הזכות לקבל את הסחורה בחלקה, את ההזמנה המתאימה בעת העברת ההזמנה, ודרישה להעביר את הכמות החסרה של טובין, או אם המוצר החסר שולם, מסרבים להזמין מבחינת הסחורות החסרות ודורשות החזר כספי עבור המוצר החסר.

9.5.4.2. העברת הסחורה החסרה מתבצעת על ידי ביצוע הזמנה חדשה, בתנאי כי אלא אם כן נמסר אחרת על ידי הסכם משתמש זה - בתנאי המשתמש בחוק על הפצה (ACT על אי -חיבור) שנערך בהתאם לסעיף 9.5.4. אם מחיר הסחורה גדל, לפני ביצוע הזמנה חדשה, עליך לפנות לשירות עם הלקוחות בכתובתinfo@clever-publishing.co.ilו אם המוצר החסר לא שילם בעבר על ידי המשתמש, או שהעלות שלו הוחזרה לכרטיס בנק, הוא משולם בכל דרך זמינה בעת ביצוע הזמנה חדשה. אי -ביצוע ההזמנה החדשה תוך 30 יום ממועד ביטול ההזמנה הראשונית היא פעולת המשתמש, המציינת את סירוב הכוונה להשיג את המוצר החסר.

9.5.4.3. אם אי אפשר להעביר את המוצר החסר, טילטן מודיע למשתמש על כך על ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל המצוינת על ידי המשתמש במהלך ההרשמה, והקרנות ששולמו בפועל עבור המוצר החסר כפופות לחזור תוך 5 (חמישה ) ימי עסקים ממועד קבלת היישום הכתוב של המשתמש על החזרת הכספים עם חתימתו בכתב היד של המשתמש, כמו גם פעולת אי ההתאמה (פעולת אי ההסכמה) לפי הסכום שנערך לפי סעיף 9.5. 4.

9.5.4.4. במקרה של הפרה של המשתמש, סעיף 9.5.4. מבחינת עריכת מעשה, לטילטן יש את הזכות לסרב למשתמש כדי לספק תביעות על סכום הסחורה שהועברה.

9.5.6. החזרת הכספים לסחורה המשמשת את המשתמש בעת תשלום זה מתבצעת עם יצירת קשר עם שירות התמיכה של הלקוח בכתובת info@clever-publishing.co.il.

9.5.7. המשתמש מסכים כי ההבדל בין אלמנטים העיצוביים בפועל, כולל, אך לא מוגבל לצבע, צורה או תכנון של סחורות, מהתיאור באתר של החנות המקוונת אינו משפיע על איכותו ואינו הפרה של תנאי החוזה. למשתמש גם אין את הזכות לנטוש את הסחורה באיכות נכונה, שיש לה מאפיינים מוגדרים באופן אינדיבידואלי, אם מוצר כזה יכול לשמש אך ורק על ידי המשתמש.

9.5.8. במקרה של תביעה מהמשתמש, טילטן מתחייב לשלוח תגובה במסגרת המועד האחרון שנקבע על ידי החקיקה הנוכחית. אם תקופה כזו לא מוגדרת, טילטן מתחייב לשלוח את התשובה תוך 30 (שלושים) ימים קלנדריים ממועד קבלת התביעה.

9.5.9. המשתמש הנוכחי מודיע כי תחת הפגם הנסתר של הסחורה מוכר:

 • דפים הפוכים, פספסו, מבולבלים;
 • סידור מראה של טקסט או איורים;
 • חוסר יכולת וחוסר עקביות של מרכיבי החסימה;
 • דפים לא יציבים, למעט הגיליונות המסופקים ("לבנים");
 • אי -הדפסה (אובדן אלמנטים תמונה), "חותם חיוור", חותם כפול;
 • הדבקת דפים ופגיעה בטקסט או לאיורים בעת פתיחה;
 • גזרו מהטקסט או האיורים ברצועה (טקסט או איורים "קצוצים");
 • טקסט או איורים "נכנסו" לעמוד השדרה;
 • התוספת השגויה של החסימה לכיסוי, הבלוק מתהפך, הבלוק "הזר";
 • פגמים מהסרטים (למינציה), פילינג ופריצות דרך של הסרט.

9.5.10. מום ייצור נסתר הוא היעדר אלמנטים הכרחיים, כמו גם נוכחותם של רכיבים מיותרים מיותרים שיכולים להוביל לפגיעה, אי נוחות או קושי באמצעות מוצרים מצורפים.

9.5.11. המשתמש מודיע ומסכים כי טילטן אינה אחראית לתביעות הקשורות לסחורות שיש בהן עקבות שימוש, כולל נזק, אך לא מוגבל, למינים חיצוניים או פנימיים (שריטות, פינות פינות, דפים קרועים או מלוכלכים), שבור או פיצול חלקים, עיוות, עיוות או אובדן בלוק הספרים, במקרה בו התגלתה הנזק המצוין בפסקה זו לאחר העברת הסחורה למשתמש.

9.5.12. למשתמש יש את הזכות להחזיר או להחליף סחורות באיכות לא מספקת עבור דומה לא יאוחר מ- 7 ימים קלנדריים ממועד קבלת הסחורה. הסחורה באיכות לא מספקת כפופה להחלפה או חזרה, אם היא לא הייתה בשימוש, אין עקבות לשימוש המותר על ידי הקונה.

9.5.13. החזרת הכספים לסחורות באיכות לא מספקת תתבצע לא יאוחר מ- 14 ימים קלנדריים ממועד הפנייה שלך לשירות התמיכה בכתובתinfo@clever-publishing.co.il.

9.5.14. החלפת סחורות באיכות לא מספקת לסחורות באיכות נכונה מתבצעת על ידי החזרת הסחורה טילטן, ביטול הסדר או הסחורה, ואז הצבת הזמנה חדשה. יחד עם זאת, ביטול פעולה הוא פעולה טכנית ואינה מרמזת על סירוב טילטן לבצע את החוזה. המזומן מוחזר למשתמש באופן שנקבע על ידי הסכם משתמש זה. אם מחיר הסחורה גדל בעת ביצוע הזמנה חדשה, לפני ההרשמה, המשתמש צריך ליצור קשר עם שירות התמיכה של לקוח טילטן בכתובתinfo@clever-publishing.co.ilו אי -הפיפורציה של ההזמנה החדשה לסחורה תוך 30 ימים קלנדריים ממועד ביטול ההזמנה היא פעולת המשתמש המציינת את סירובו של המשתמש להחליף את הסחורה.

 

 1. תנאים אחרים

10.1. משתמש זה מאשר כי עם כל התנאים למתן שירותים שהוא מוכר, התנאים מובנים ומקבלים אותו ללא תנאי.

10.2. למשתמש יש את הזכות לטפל בכל בעיה ביחס לאינטראקציה שלו וטילטאן לשירות התמיכה בכתובתinfo@clever-publishing.co.il.

10.3. למשתמש יש את הזכות לסרב לאשר הסכם זה, אם תנאי כלשהו עבורו אינו מקובל עבורו.

10.4. המשתמש מאשר כי אימוץ הסכם (לפני ביצוע הזמנה) פירושו ההסכמה המלאה של המשתמש על כל תנאיו ללא יוצא מן הכלל, כמו גם על כל תנאי הסעיפים.

10.5. המשתמש מסכים להחזיק מניות וקודי קידום מכירות. חשוב: קודי קידום מכירות מתרחשים רק במוצרי הספרים של טילטן אם כללי המניות לא מוסכמים על אחרת.

10.6. המשתמש מזהה ומסכים כי בקשתו לשירות מפעילי טילטן לצורך ביצוע הזמנה, כמו גם רישום חשבון המשתמש באתר האינטרנט של החנות המקוונת הוא אישור של משתמש מרצון עם כל הוראות פגישה זו.